Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії

Збільшити обізнаність аудиторії щодо реалізації ефективних методів мовного менеджменту в освіті, використання сучасних комунікативних інструментів задля якомога комфортнішого переходу учасників освітнього процесу на навчання державною мовою. Покращити загальний рівень володіння державною мовою слухачів курсу.