Правила користування

ПРАВИЛА САЙТУ

Дані   Правила   користування   Інтернет-сайтом   http://emova.language-ua.online/ (надалі  відповідно  «Правила»  та  «Сайт»)  укладаються  між  Вами,  користувачами Сайту,  (надалі  «Учасник»)  та  адміністрацією  Сайту  –  Громадською  Організацією

«Український  світ»  (надалі  «Організація»)  і  регулюють  усі  способи  використання Сайту,  який  є  власністю  та  управляється  Організацією,  усі  види  послуг,  що  надає Організація за допомогою Сайту (далі – Послуги) та усієї інформації, яка доступна на Сайті.

1.  Загальні положення

 • Використання Сайту  дозволено  тільки  Учаснику,  який  прийняв  усі  умови даних       Правил,       які       розміщені       за       адресою       https://emovlanguage- ua.online/docs/emova_terms.pdf,   Угоду   про   конфіденційність,   яка   розміщена   за адресою   https://emova.language-ua.online/docs/emova_privacy.pdf   й   інші    правила, розміщені  на  Сайті,  зокрема  Договір  публічної  оферти,  розміщений  за  адресою https://emova.language-ua.online/docs/emova_public_offer.pdf
 • Учасник  зобов’язаний    уважно    ознайомитися    з    Правилами    перед використанням     Сайту.     Використовуючи     будь-яку     частину     Сайту,     Учасник автоматично надає свою згоду бути зв’язаним умовами даних Правил з Організацією. Якщо Учасник не погоджуєтеся з умовами Правил (повністю або частково), йому не надається статус Учасник і забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись,  будь-яку  інформацію,  розміщену  на  Сайті  та  будь-які  Послуги,  що надаються у рамках Сайту.
 • Умови Правил         поширюються              на      всіх       користувачів               Сайту         –    як     на користувачів, що не мають Облікового запису на Сайті (незареєстрований користувач) так і на користувачів, що мають будь-який Обліковий запис, будь-якого з доступних видів.  Під  Обліковим  записом  розуміється  сукупність  інформації  про  Учасника  й даних авторизації (логін, пароль).
 • Якщо закон  країни  проживання  або  перебування  Учасника  забороняє використовувати   Сайт   з   будь-яких   причин,   Учасник   повинен   утриматися   від використання Сайту. У випадку, якщо Учасник продовжує користуватися Сайтом, то він здійснює це на власний ризик та на власну відповідальність. При цьому усі умови даних Правил залишаються в силі.
 • Деякі сервіси,  програми,  проекти,  акції,  які  доступні  Учаснику  на  Сайті, можуть мати додаткові правила, умови та угоди, які встановлені Організацією та які регулюють  їх  використання.  Перед  використанням  таких  сервісів  та  участі  у  таких програмах, проектах, акціях, Учасник повинен уважно ознайомитися з умовами участі у них та надати свою згоду з такими умовами.
 • Інформація, що  міститься  на  Сайті  у  вигляді  звітів,  новин,  прес-релізів  і інших  інформаційних  матеріалів  Організації,  є  актуальною  на  дату  їх  складання.  У зв’язку  з  наступними  подіями  й  по  закінченню  часу  деяка  з  цієї  інформації  може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак після її публікації Організація  не  гарантує  оперативної зміни  такої  інформації  у  зв’язку  із  подіями,  що відбулися.

1.8. Думка авторів статей, коментарів, розміщених на Сайті, може не збігатися з думками і позиціями Організації.

2.  Права, обов’язки та відповідальність сторін

 • Повний доступ  до  Сайту,  розміщення  інформації,  ознайомлення  з  більш повною інформацією про інших Учасників, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Учасника (такого, що створив Обліковий запис).
 • При здійсненні реєстрації Учасник зобов’язаний вказувати та розміщувати достовірні особисті дані, включаючи імена та фотографії.
 • Учасник має право розміщувати на Сайті інформацію, зміст якої відповідає умовам даних Правил та Угоди про конфіденційність.
 • Учасник  зобов’язується   використовувати   Сайт   лише   в   цілях,   що   не суперечать  угодам  між  Учасником  та  Організацією,  чинному  законодавству  України та принципам розумності і моралі.
 • Якщо Учасник вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, Учасник  зобов’язаний  повідомити  про  це  Організацію,  шляхом  відправлення відповідного повідомлення на електронну адресу emovonline@gmail.com, й надати їй  інформацію,  яка  підтверджує  дане  порушення  прав.  У  випадку,  якщо  Учасник надасть   неправдиву   інформацію   про   порушення   його   прав,   він   несе   повну відповідальність за заподіяні збитки (включаючи будь-які витрати).
 • Учаснику заборонено:
 • використовувати Сайт для досягнення незаконних або заборонених даними Правилами цілей;
 • сприяти розпалюванню або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональні ворожнечі;
 • розміщувати на  Сайті  заклики  до  насильницької  зміни  конституційного  ладу або  захоплення  державної  влади;  заклики  до  зміни  адміністративних  меж  та/або державного   кордону   України,   порушення   порядку,   встановленого   Конституцією України  та  законами  України,  заклики  до  здійснення  погромів,  підпалів,  знищення майна, захоплення споруд, насильницького  виселення  громадян, заклики           до здійснення агресії і т.д.;
 • вчиняти дії, що порушують права і свободи, честь і гідність будь-якої особи;
 • використовувати нецензурні висловлювання  та мову ворожнечі, навіть якщо вони замасковані під виглядом певних символів (наприклад «*»);
 • зловживати своїми  правами,  при  цьому  загрожувати  будь-кому,  залякувати та/або ображати будь-кого;
 • створювати та/або  поширювати  небажану  електронну  пошту  (Спам)  між іншими Учасниками або третіми особами;
 • виходити за рамки заздалегідь встановленої теми спілкування (Оффтоп);
 • зловживати розміщенням інформації,  що  не  несе  смислового  навантаження (Флуд);
 • провокувати,  починати   й/або   підтримувати   словесну   війну,   що   не   має відношення до первинної причини суперечки (Флейм);
 • вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
 • реєструвати  Обліковий   запис   від   імені   або   замість   іншої   особи,   без попереднього    повідомлення    Організації.    При    цьому,    дозволена    реєстрація Облікового запису від імені й за дорученням іншої фізичної або юридичної особи за умови   одержання   необхідних   повноважень   у   порядку   й   формі,   передбаченими законодавством України;
 • розміщувати  інформацію   (включаючи   будь-які   матеріали),   що   порушує авторські  права,  права  на  знаки  для  товарів  і  послуг,  права  промислової  власності та/або  права  на  інші  об’єкти  інтелектуальної  власності,  що  належать  Організації та/або третім особам;
 • розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеозаписів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця   людина   не   давала   згоди   на   розміщення   на   Сайті   фотографії   або відеозаписів з її участю);
 • розміщувати  матеріали   рекламного,   еротичного,   порнографічного   або образливого характеру;
 • використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
 • здійснювати незаконний  збір,  систематизацію,  зберігання  або  поширення персональної інформації інших користувачів;

 

 • намагатися одержати  доступ  до  Облікового  запису  іншого  Учасника  будь- яким  способом,  включаючи,  але  не  обмежуючись,  шляхом  обману,  зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
 • розміщувати  комп’ютерні   віруси   або   програми,   здатні   перервати   або порушити  нормальну  функціональність  комп’ютерного  обладнання  та  програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;
 • вчиняти дії  направлені  на  безпідставне  завантаження  на  Сайт  великих об’ємів  інформації  та  даних,  які  перешкоджають  роботі  Сайту  та  доступу  до  Сайту інших Учасників, втручатися в процес роботи Сайту;
 • вчиняти дії,  направлені  на  обхід  вжитих  Організацією  Сайту  заходів  по обмеженню доступу Учасника до Сайту;
 • використовувати Сайт  для  здійснення  фальсифікацій  даних  голосувань  або інших операцій, які проводяться на Сайті, які штучно змінюють результати сервісів та Послуг, які надаються на Сайті.
  • Відповідальність Учасника:
 • Учасник самостійно  відповідає  за  будь-яке  використання  інформації,  що розміщена на Сайті.
 • Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
 • Учасник  зобов’язується   самостійно   та   за   свій   рахунок   врегулювати   всі можливі  претензії  третіх  осіб,  що  пов’язані  з  дією  або  бездіяльністю  Учасника  при використанні Сайту.
 • якщо  Учасником    не    доведено    зворотне,    будь-які    дії,    здійснені    з використанням  його  Облікового  запису  та/або  його  логіна  й  пароля,  вважаються здійсненими цим Учасником.
  • Права Організації:
 • у випадках  отримання  від  інших  Учасників  обґрунтованих  скарг  стосовно некоректної  поведінки  Учасника  на  Сайті  Організація  залишає  за  собою  право заблокувати сторінку Учасника.
 • Організація залишає за собою право тимчасово призупинити або припинити доступ Учасника  до  Сайту,  якщо  є  достатньо  підстав  вважати,  що  особисті  дані Учасника вказані невірно або неповно.
 • у випадку  розміщення  Учасником на  Сайті  інформації  або здійснення  інших дій, що не відповідають умовам Правил, Організація має право без повідомлення, за власним    розсудом,    видалити    повністю    або    частково    розміщену    Учасником інформацію,   включаючи   ту   інформацію,   у   відношенні   якої   важко   визначити   її відповідність
 • Правилам та/або чинному законодавству.
 • за порушення  умов  даних  Правил  Організація  має  право  без  попереднього повідомлення  заблокувати  доступ  Учасника  до  Сайту  та/або  видалити  Обліковий запис Учасника.
 • Організація має  право  закрити  або  призупинити  функціонування  Сайту  або будь-якої  його  частини,  змінити  Сайт  повністю   або  частково  без  попереднього повідомлення Учасника.
 • Організація має  право  призупинити  доступ  Учасника  до  Сайту  у  випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх.
 • у випадку, якщо Учасник видаляє свій Обліковий запис, Організація залишає за  собою   право   залишити   на   Сайті   контент,   що   був   раніше   згенерований   та розміщений Учасником.
  • Відповідальність Організації:
 • Організація  не   несе   відповідальності   за   використання   третіми   особами інформації,  включаючи,  але  не  обмежуючись,  особисті  дані  Учасника  (якщо  вони  є відкритими   у   вільному   доступі),   розміщеної   Учасником   на   Сайті,   включаючи   її копіювання,  відтворення  й  поширення,  здійснені  як  у  рамках  Сайту,  так  і  іншими можливими способами.
 • Організація не відшкодовує збитків, прямо або непрямо, заподіяних Учаснику або  третім    особам    у    результаті    використання    або    невикористання,    у    т.ч. неможливості використання, Сайту.
 • Організація не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні та здійсненні контролю інформації,  що  поміщується  будь-ким  на  Сайті,  не  гарантує  й  не  несе відповідальності  за  достовірність  інформації,  її  законність,  якість  та  відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.
 • Організація не  несе  відповідальності  за  зміст  сайтів,  що  не  належать  їй, посилання  на  які  можуть  бути  присутні  на  Сайті,  і  не  гарантує  їхньої  доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

3.  Інтелектуальна власність

 • Дані Правила не надають Учасникові ніяких виключних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності  Організації або третіх осіб, якщо це  явно не вказано, і усі права власності стосовно такої власності залишаються винятково за Організацією та/або відповідною третьою особою.
 • Учаснику заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації  та   об’єктів   інтелектуальної   власності,   що   розміщені   на   Сайті,   без письмового дозволу на це відповідного правовласника.
 • При  будь-якому   використанні   Учасником   інформації   та   творів,   що розміщені  на  Сайті,  Учасник  зобов’язаний  зберігати  всі  авторські  посилання,  що маються     у     творі,     та     вказувати     авторство     та     гіперпосилання     на     сайт http://emova.language-ua.online/ у кожному окремому випадку використання інформації та творів.

4.  Конфіденційність

 • У випадку,  якщо  при  використанні  Сайту  Учаснику  будь-яким  способом стала  відома  інформація  відносно  Організації  та/або  третіх  осіб,  яка  відповідно  до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Учаснику заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
 • Учасник  розуміє   й   погоджується   з   тим,   що   розміщуючи   на   Сайті інформацію,  у  відношенні  якої  Учасником  самостійно  не  передбачено  обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.
 • Учасник підтверджує,  що  він  ознайомився  та  повністю  прийняв  умови Угоди   про   конфіденційність   між   Учасником   та   Організацією,   яка   розміщена   за адресою https://emova.language-ua.online/docs/emova_privacy.pdf.

5.  Інші умови

 • Організація має  право  вносити  зміни  в  дані  Правила.  Усі  внесені  до Правил   зміни   будуть   доступні   у   вигляді   нової   редакції   Правил,   за   адресою https://emova.language-ua.online/docs/emova_terms.pdf. У випадку внесення до Правил  істотних  змін,  Організація  додатково  повідомить  Учасника  про  ці  зміни електронною  поштою,  яка  вказана  в  Обліковому  записі  Учасника.  Усі  зміни  Правил набувають  чинності  з  моменту  їх  публікації.  Використовуючи  послуги  або  Сайт, Учасник підтверджує згоду з новими умовами Правил в редакції, що діють на момент використання Учасником Послуг або Сайту.
 • Організація не  несе  відповідальності  за  шкоду  або  збитки,  яких  зазнав Учасник або  треті  особи в  результаті  помилкового  розуміння  або  нерозуміння  умов даних   Правил,   інструкцій   або   вказівок   про   порядок   використання   Сайту,   щодо порядку  розміщення  даних  та  інших  технічних  питань.  До  моменту  прийняття  умов даних Правил будь-який Учасник має право звернутися до Організації для отримання роз’яснень щодо положень даних Правил.
 • Учасник надає Організації право надсилати йому повідомлення на адресу електронної пошти,  вказаної  в  Обліковому  записі  Учасника,  що  містять  інформацію про Сайт, послуги Організації або інформацію рекламного характеру.
 • У випадку  визнання  недійсною  будь-якої  частини  даних  Правил,  інші частини  Правил  залишаються  чинними.  Відмова  кожної  зі  сторін  від  будь-якого положення  або  умови  даних  Правил  або  будь-яке  їх  порушення  не  скасовує  дію цього положення або умови.
 • Сайт надається  Організацією  у  користування  “Як  є”  та  «Як  доступний». Організація  не  гарантує  відповідність  Сайту  цілям  і  очікуванням  Учасника,  його безперебійну   й   безпомилкову   роботу,   а   також   схоронність   Облікового   запису Учасника й інформації, що розміщена Учасником на Сайті.
 • Організація має  право  в  односторонньому  порядку  змінювати  вартість, види  й  терміни  дії  послуг,  що надаються  у  рамках Сайту,  попередньо  повідомивши Учасника повідомленням на адресу електронної пошти.
 • Організація  може   в   будь-який   момент   і   без   повідомлення   Учасника поступитися своїми правами за даними Правилами на користь третьої сторони.
 • До даних Правил й відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв’язку  з  використанням  Сайту,  застосовується  законодавство  України.  Кожна сторона   незаперечно   погоджується   з   тим,   що   відповідні   суди   України   мають виняткову  юрисдикцію  відносно  будь-яких  претензій,  спорів  або  розбіжностей,  що стосуються Правил та використання Сайту.